Wycieczki po Tarnowie

Szlak Żydowski

Mykwa (dawna łaźnia żydowska)

Łażnia (mykwa)

Kwestia osadnictwa żydowskiego w Tarnowie sięga pamięcią roku 1445, gdzie w kronikach pojawia się nazwisko niejakiego Żyda, Kalefa. Pierwsza wzmianka o osadnictwie żydowskim to koniec wieku XV. Jednak dopiero wiek XVII i początek XVIII to czas osiedlania się żydów w północnej i wschodniej części miasta. W owym czasie żydzi posiadają już cmentarz oraz synagogę zwaną Starą, zajmują się głownie handlem oraz szeroko pojętą bankowością. Kolejne stulecia to rozkwit kultury żydowskiej, na którą wpływają tendencje asymilacyjne z polskim społeczeństwem, a później syjonistyczne ukierunkowane na stworzenie własnego państwa- Izrael. Okres wojen to czas kształtowania się świadomości żydowskiej jak i piekło Holokaustu przez które przeszło wielu Żydów.

Zwiedzanie obejmuje dzielnicę żydowską, bimę, mykwę oraz cmenatarz. Czas zwiedzania: około 3 godziny.